interérový architekt

Ing. arch. Zuzana Vaneková

vyštudovala na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Dva roky pôsobila v zahraničí ako interiérový architekt a v roku 2008 založila ateliér zameraný na tvorbu interiérov a grafický dizajn.